Tủ điện hạ thế

Nhóm Tủ điện hạ thế bao gồm:

  • Tủ điện phân phối tổng MSB (Main Distribution Switchboard)
  • Tủ điện phân phối nhánh DB (Distribution Board)
  • Tủ chuyển nguồn tự động ATS (Automatic Transfer Switches).
  • Tủ tụ bù công suất cosφ.
  • Tủ điện hòa đồng bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button