Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Thanh dẫn điện Busway

Thanh dẫn điện Busway là gì? Thanh dẫn điện Busway là hệ thống phân phối điện được chế tạo sẵn, có chứa thanh dẫn điện được đặt trong một lớp vỏ bảo vệ, bao gồm các thanh dẫn thẳng, thiết bị đấu nối và các phụ kiện khác. Thanh dẫn điện được sử dụng thay […]

Call Now Button