Tiêu chuẩn nghiệm thu thanh dẫn điện Busway

Tiêu chuẩn nghiệm thu thanh dẫn điện Busway sẽ tùy thuộc vào từng hãng vì hiện nay Điện lực chưa có quy định cho Busway.

Tuy nhiên, tổ chức PEARL toàn cầu có quy định như sau:

  • Kiểm tra cách điện bằng Mega Ohm kế tại 1000VDC, toàn bộ hệ thống cách điện tối thiểu 5 Mega Ohm là đạt.
  • Kiểm tra độ phóng điện tại điện áp cao: 2500VDC/1 phút, nếu dòng rò nhỏ hơn hay bằng 5mmA là đạt.

Phần kiểm tra độ phóng điện tại Việt Nam nên để 3000VDC/1 phút theo quy định của IEC.

Lưu ý trước đó, tất cả các hạng mục kiểm tra khi chưa đóng điện đã phải thực hiện xong. Kể cả việc kiểm tra các đầu nối xem đã đúng quy cách chưa, kiểm tra hệ thống treo lò xo xem đã tháo ốc chưa, độ căng lò xo có đồng đều không (vì nếu độ dài lò xo y nguyên như khi chưa chịu lực, thì lò xo này đã không chịu lực, cái khác sẽ phải gánh trọng lực). Các nhà cung cấp chuyên nghiệp luôn cung cấp độ dài lò xo cho phép được tính cho từng công trình (theo tải trọng).
Nói chung, các hãng đều cung cấp các tiêu chí kiểm tra sau khi lắp đặt. Nếu dưới các tiêu chí đó thì không được đóng điện và phải chờ xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button