Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Dự án Nhà máy Sản Xuất Và Thương Mại 2HN

– Địa điểm: Khu công nghiệp Khắc Miện, Bắc Ninh. – Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư và thi công hệ thống điện và đèn chiếu sáng nhà xưởng – Thời gian thực hiện dự án: Tháng 01 năm 2015 đến tháng 5 năm 2015. – Giá trị hợp đồng: 709,000,000 đồng.

Call Now Button